Méret
/ R
Gyártó
Típus
Személyautó
Terepjáró
Kisteher
Teher
Motor
Idény
Nyári
Téli
4 évszakos

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi Általános Szolgáltatási Feltételek (?ÁSZF?) tartalmazzák a Varga László egyéni vállalkozó (székhely: 9735 Csepreg Alkotmány u 58.. adószám:62457538-2-38.), mint Eladó/vállalkozás által üzemeltetett Varga Gumiszerviz webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek.

Az ÁSZF feltételei vonatkoznak a vevőknek/fogyasztóknak a Varga Gumiszerviz webáruházzal kötött valamennyi adásvételi szerződésére.

A természetes személyekkel kötendő szerződések fogyasztói szerződések.

Fogyasztónak minősül: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Az alábbiakban Megrendelő és Vevő szóhasználattal is jelzett)

A webáruháztól történő vásárlás távollévők között kötött szerződés pedig olyan fogyasztói szerződés, amelyet termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;(45/2014 (II.26) Korm.rendelet 4.§.10. pont)

Eladói adatok:

Eladó: Varga László egyéni vállalkozó, mint a Varga Gumiszerviz webáruház üzemeltetője

Székhely: 9735 Csepreg Alkotmány u. 58

Adószám: 62457538-2-38

nyilvántartásba vevő szerv: Csepreg Polgármesteri Hivatal

kereskedelmi nyilvántartási szám:1500321

vevői kapcsolattartó: Varga László

telefonszám: 94/366138 30/2777074

e-mail cím:

Megvásárolható termékek:

Nyári, téli gumiabroncsok, hagyományos acél keréktárcsa, könnyűfém felnik. Egyéb gépkocsikon található kiegészítők

A termék lényeges tulajdonságairól a tájékoztatás a termékek fotói mellett feltüntetésre kerülnek.

A termékek árai a mindenkor hatályos- jelenleg 27%-os - Áfát és a csomagolás díját tartalmazzák. A szállítási költségre vonatkozó információ is a terméket megjelenítő fotó alatt feltüntetésre kerül.

A vásárlási akciók esetén az akciós ár mellett feltüntetésre kerül az akció időtartama is.

Szerződéskötés menete:

A szerződéskötés nyelve: Magyar

A termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A megrendelés nem kerül iktatásra, az adásvételi szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Rögzítésre kerül elektronikus formában, s az utóbb 15 napig tárolva hozzáférhető.

A Webáruházban a Megrendelés interneten a www.gumiwebaruhaz.hu weoldalon, vagy az , email-en , lehetséges.

Weboldalon történő megrendelés: A www.gumiwebaruhaz.hu esetén a keresést követően kiválasztott terméket a megjelölt mennyiséggel tegye a Kosárba (kattintson a termék ára alatti ?Kosárba? gombra).

Kosár gomb csak a készleten lévő termékeknél van. Amennyiben tovább kíván vásárolni, kattintson a ?Továbbvásárolok? gombra, és tegye a kosárba a többi terméket.

Kosár

A rendelés során megtekintheti a kosár tartalmát, illetve módosíthatja azt a kosár menüponton belül.
Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor írja át a mennyiséget 0-ra és nyomja meg a Frissít gombot.

Adatmódosítás

A regisztráció során rögzített adatait (elérhetőségi, szállítási és számlázási adatokat, valamint az bejelentkezési adatokat) a Regisztráció menü pont alatti bejelentkezést követően teheti meg.
Amennyiben már bejelentkezett akkor az Adatmódosítás menüpont alatt változtathatja meg ezen adatait.

Rendelés

Rendelés leadását csak regisztrált felhasználók tehetik meg bejelentkezést követően.
A Megrendelésnél megjelennek a szállítási és számlázási adatok, címek, amik módosítását az Adatmódosítás menüpont alatt elvégezhetők.

Az átvételi mód kiválasztását követően a Rendelés küldése gombbal adható le a rendelés.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a Megrendelés beérkezése után feldolgozzuk azt, és késedelem nélkül maximum 48 órán belül egy újabb visszaigazoló emaillel elfogadjuk a Megrendelését.

E-mailen történő megrendelés: Ön megrendelheti a Webáruház termékeit az ügyfélszolgálati e-mail címünkön is. Ekkor is szükséges a Weboldalon történő megrendeléskor megadandó adatok e-mailben történő megadása.

A Megrendelést a Webáruház emailben visszaigazolja amely a szerződés létrejöttét jelenti.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az eladóhoz, illetve a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik,

Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés fenti módokon történő beérkezésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége , így a szerződéses kötelezettség alól .

Számlázás: A webáruház papíralapú számlát állít ki, melyet a kiszállított termékkel együtt bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Ha a Megrendelő a vásárolt egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt előre jeleznie kell. A számlát önműködően e-mail csatolmányként elküldjük, amikor kiállításra kerül.

A számlázáshoz érdekében adja meg a következő adatokat:

Vevő neve/székhelye, adószáma/adóazonosító jele.

Fizetési módok:. A terméket kiszállító futárszolgálatnak készpénzben, vagy a Megrendeléskor előre bankiátutalással.

A megrendelést követően a vevőnek fizetési kötelezetsége áll fenn.

Kiszállítás:

A megrendelések beérkezésének sorrendjében küldjük el a csomagokat. A rendelés visszaigazolásától számított 2-5 munkanapon belül igyekszünk teljesíteni a szállítást futárszolgálat útján.

Ha a megrendelést azért nem tudjuk teljesíteni, mert a kért termék átmenetileg nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatjuk, akinek igénye esetén az általa esetlegesen már fizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül visszatérítjük. .

A Fogyasztó elállási joga.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20.§. szabályozása értelmében a fogyasztói szerződés kötése esetén- igy e webáruháznál történt vásárlás esetén is - a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

A) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Korm.rendelt 22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

23. § (1) Ha a fogyasztó (vevő) a 22. §-nak megfelelően eláll kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. .

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A fentiekre figyelemmel, ha a Fogyasztónak minősülő Vevő eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának beérkeztétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget illetve azokat a többletköltségeket.amennyiben fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő kifejezetten más visszatérítési módot igényel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Vevő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az Eladó által megjelölt futárszolgáltatónak. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (akár annak utolsó napján is

Az elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatminta az ÁSz mellékletét képezi.

Kellékszavatosság:

Ha a fogyasztó a termék hibája ,vagy a kiszállításkori sérülés miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a terméket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Amennyiben a cserére bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Az árucikk cseréje csak a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Kicserélés helyett az ellenszolgáltatás arányos leszállítása is igényelhető.

Tájékoztatjuk, hogy a Ptk.(2013.évi V.tv. ) 6:168.§. szerint termékszavatossági igényt is érvényesíthet a termék gyártójával szemben is, ha a termék nem felel meg a gyártó által kiadott termékleírásban foglaltaknak, vagy a hatályos forgalombahozatali követelményeknek.

Jótállás:

Cégünk az általa eladott termékekre a 151/2003 (X.22) Korm, rendelet szerint jótállást vállal

Korm.r,2. § (1) * A jótállás időtartama:

A) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

A jótállási idő kezdete a számla dátuma..

Az igényjótállási jeggyel érvényesíthető.

A Jótállás nem vonatkozik:

Helytelen tárolás miatti hibákra,

A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.

Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: normál traktorabroncs földmunkagépen történő használata,

A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás

Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, "legyalogolt" abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés,

Az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés,

Javított abroncsokra,

A hiba bejelentésnek tartalmaznia kell:

-a bejelentő neve

-az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység,

-a hiba leírása

-a vásárlói számla sorszáma,

-a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

Ha a javítható termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréljük. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a - vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatérítjük.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén javíttatjuk meg.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat eladóként gondoskodunk.

Ha a vevő a jótállási igény elbírálásával nem ért egyet, akkor szakvéleményt szerzünk be a tényállás tisztázására

A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha az a jótállási igény alaptalanságát támasztja alá.

Igy pl: a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás

Elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.

Ha a fogyasztó a megállapításokat nem tudja elfogadni igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Az esetleges vitás ügyeket békés úton próbáljuk rendezni, de ha ez, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető. az esetleges jogvitákra az általános hatáskörrel rendelkező bíróágok illetékesek.

Az e Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak, ('Ptk.') és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az tájékoztatásos társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és vállalkozás közti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendeletben foglaltak.

Adatvédelmi tájékoztatás és szabályzat

Áruházunk szolgáltatásainak igénybevételéhez a Vevőnek /fogyasztónak a megrendeléskor bizonyos személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania.

Az így megadott személyes adatokat a 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az Európai Unió Hivatalos Lapja 119. o. 1. pontja) (a továbbiakban: ?GDPR?) és egyéb, jelenleg hatályos szabályok alapján kezeljük,

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az adatok rögzítése, kezelése előtt jelezzük és tájékoztatjuk az adatfelvétel módjáról, céljáról s, az így megadott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeljük és azokat az Ön hozzájárulása nélkül kívülállóknak nem adjuk át.

Ez alól kivételt képeznek:

- azok az tájékoztatások, melyek a vásárolt termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek, vagy például

-az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges,

- rendőrség megkeresésére a nyomozáshoz az Ön személyes adatait

Tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, az alábbi tájékoztatásokra van szükség:

-Megrendelő neve, lakcíme, az áruátvétel helye, telefonszáma, e-mail címe.

-Cégek vagy egyéni vállalkozók esetén a székhelye, adószáma, a kapcsolattartó személy neve, és telefonszáma e.mail címe, az áruátvétel helye,

A kért adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk a rendeléssel, kapcsolatos tájékoztatásokkal, és esetenként mozgalmas hírlevelet küldjünk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelőként szerveren

Tároljuk. A személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem vesszük igénybe.

Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatait

védjük a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön hozzáférési jogai:

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy visszajelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e a

személyes adatait, tájékoztatást adunk az alábbiakra vonatkozóan:

(a) milyen személyes adatait,

(b) milyen jogalapon,

(c) milyen adatkezelési cél miatt,

(d) milyen forrásból,

(e) mennyi ideig kezeljük.

Az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk.

Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait, ha

- Ön a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a személyes adatokat kezeljük.

Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették kezdeményezzen egyeztetést közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha ez az egyeztetés sem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyenen, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Weboldal: www.naih.hu8. az


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
és
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA
letöltése

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
A cookie beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Egde
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Fire Fox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%%203DDesktop&hl=hu
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri35610/mac
IOS Safari
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Böngészők beállításai

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállításai elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http:http://www.aboutcookies.org/ vagy a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre.

9735 Csepreg, Alkotmány utca 58. | © 2008-2024. Varga gumiszerviz